Custode –  Ocol Silvic Privat Brețcu

CUSTODE OCOL SILVIC PRIVAT BREȚCU

Ocolul Silvic Privat Brețcu a fost înființată în baza art.15 din Legea 46/2008-Codul silvic, a fost înscris în Registrul Național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice la poz.76, prin Încheiere judecătoarească din 02.07.2009. Ca temei legale prin prisma cărora se pronunță este și OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.Conform Actul constitutiv și Statutul rolul,scopul Ocolul Silvic Privat Brețcu este de a asigura gospodărirea pădurilor și pajiștilor proprietate privată și sprijinirea activităților de protecție a mediului.Adunarea Generală este organul de conducere.

Liderul Ocol Silvic Privat Brețcu este custodele sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula ROSCI0130 din 22.02.2010.

Ocol Silvic Privat Brețcu are 28 angajați, domeniul principal de activitate fiind silvicultura și alte activități forestiere (plantare, conservarea pădurilor, creșterea și întreținerea puieților pentru împăduriri).

Scroll to Top