Echipa UIP

Pentru implementarea proiectului va fi înființată UIP:

-de la Lider:Manager proiect (MP);

-de la Partener: Responsabil financiar( RF), Responsabil achiziţii (RA), Responsabil tehnic (RT), Responsabil comunicare și resurse umane (RCR).

Rolul RF:contabilitate și management financiar proiectului, efectuare plăţi către contractori,întocmire rapoarte contabile și financiare;

Rolul RA:întocmire plan de achiziţii,previzionare necesar de achiziţii,coordonare derulare proces de achiziţii al contractelor dedicate proiectului,centralizare achiziţii,monitorizare contracte,arhivare documente,rapoarte progres;

Rolul RT managementul aspectelor legate de supervizare și monitorizare contracte,colaborare cu reprezentanţii contractorilor;

Rolul RCR:realizează toate obligaţiile ce revin beneficiarului privind măsurile de informare şi publicitate aferente proiectului și managementul resurselor umane.

Scroll to Top