Plan de management aprobat

Planul de management al sitului a fost aprobat!

În data de 20.10.2021 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Ordinul nr. 1925/2021 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0130 Oituz-Ojdula. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071 din 9 noiembrie 2021 și este reprodus și în acest număr bis.

Link pentru vizualizare și descărcare: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–1071Bis–2021.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *