Actualități

Curs de instruire a rangerilor

În perioada 6-17 august doi membri din partea OSP Breţcu vor participa la cursul de instruire a rangerilor, organizat de ProPark – Fundaţia pentru Arii Protejate.

 

Conferinţă de presă privind lansarea proiectului

 

În data de 23.03.2018 a fost organizată Conferinţa de presă cu privire la lansarea proiectului “Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”. Conferinţa de presă a fost organizată de SC Alternative Solution Consulting SRL la sediul UIP din Sfântu Gheorghe, str. Pârâului nr. 6.

La conferinţă au participat reprezentanţii mass mediei şi alţi factori interesaţi.

în cadrul evenimentului Managerul de proiect, Dl. Para Zoltán-Róbert a prezentate următoarele teme:

  • Prezentarea generală a proiectului: Prezentarea scopului şi a obiectivelor Prezentarea activităţilor, Prezentarea valorii proiectului, Prezentarea rezultatelor aşteptate
  • Prezentarea ariei protejate Oituz-Ojdula: Localizare, Valori, Comunităţi local

Ca urmare a conferinţei de presă, în data de 26.03.2018 a apărut un articol de presă în ziarul Mesagerul de Covasna, respectiv în data de 27.03.2018 a apărut un articol de presă în ziarul Székely Hírmondó.

 

Writing an essay is a fundamental aspect of the school curriculum There is also many apps promising to perform exactly the same. An excellent research tool could be Evernote it’s similar write my essay paper to Microsoft Word and lets you arrange your work, do data, and work on projects with colleagues. Its sleek interface and built-in spell-checking features make it an ideal choice to students who aren’t used to working with computers. Utilizing an application for essay writing is equally simple.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *