Aria naturală protejată Oituz-Ojdula

Denumirea ariei protejate: Sit Natura 2000 ROSCI0130 Oituz-Ojdula

Suprafaţa (ha): 15.319

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale (cu menţionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie): Sit Natura 2000 ROSCI0130.