Comunităţi

În jurul sitului locuitorii comunelor Ojdula (3519 locuitori), Lemnia (1936 locuitori), Brețcu (3550 locuitori) practică în special agricultura, creșterea animalelor, exploatarea lemnului, administrarea şi gospodărirea pădurilor. Localitățile nu sunt în totalitate alimentate cu apă potabilă sau racordate la sistemul de canalizare, iar locuințele sunt încălzite cu lemn și cu gaze naturale. În zonă, localnicii și-au transmis din generație în generație arta cioplitului în lemn și piatră, a ceramicii roșii, confecționarea cergilor mocănești, cusăturile și țesăturile pentru costumele naționale sau pentru zestre. Condițiile de trai a locuitorilor satelor în ultimele decenii s-au înrăutățit, având condiții economice scăzute. Situl Oituz-Ojdula poate juca un rol important în susţinerea bunăstării economice şi sociale a comunităţilor locale. Aria protejată deţine atuuri importante pentru dezvoltarea activităţilor de turism și ecoturism, activităţi ce pot aduce venituri importante comunităţilor locale, prin care se pot crea locuri de muncă  și prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone.

Surse de informaţie: Catalogul habitatelor, speciilor si siturilor – Info Natura 2000 în Romania, www.insse.ro Recensământ 2011, www.ghidulprimariilor.ro.