Mediu fizic

Relief: Relieful este caracteristic zonelor de munte cu energie de relief medie-ridicată. Situl este acoperit în proporție de 90% cu pădure, restul de 10% fiind compus din pășuni alpine, fânețe și pășuni împădurite.

Geologie/Geomorfologie: Situl se află în zona nordică a munților Vrancei, incluzând următoarele masive muntoase: Munții Brețcului, munți scunzi cu suprafețe de nivelare întinse, fragmentați de afluenții scurți ai Râului Negru, Munții Cașinului, caracterizați prin întinderea mare a suprafețelor de nivelare de 1000-1100 m, Muntele Zboina Neagră care, deși puternic fragmentat, are un aspect impunător, mai ales dinspre depresiunea subcarpatică, și Munții Lepșei, alcătuiți dintr-o culme principală puternic ramificată.

Hidrologie: Rețeaua hidrografică a sitului are o distribuție radiară, încrustându-se deopotrivă pe ambele flancuri montane. Astfel, văile dirijate către est aparțin bazinului hidrografic al Siretului, iar cele orientate spre vest revin bazinului Oltului. Văile orientate către est sunt mai lungi și totodată mai numeroase în raport de cele de pe flancul opus, rezultând astfel o avidentă asimetrie hidrografică. Rețeaua hidrografică a sitului este formată de următoarele cursuri de apă: Oituzul și afluentul acestuia, Cașinul, Caraslăul, Capolna, Orbaiul Mic, Ojdula și pârâul Mărului.

Climă: Situl se găsește într-un climat temperat-continental cu remarcabile oscilații sezoniere. Din punct de vedere al temperaturilor și al regimului precipitațiilor suprafața sitului se împarte în trei trepte: treapta montană înaltă, treapta montană mijlocie și treapta montană joasă cu temperaturi medii anuale între 2-6 C.