Találkozók a kezelési terv eredményeiről

Szeptember 17-18 periódusban a Vinca Minor Egyesület és a Berecki Magánerdészet közös szervezésében 3 tájékoztató gyűlést tartottak Bereck, Lemhény és Ozsdola településeken az Ojtoz–Ozsdola védett terület kezelési tervének elkészítése című projekt eredményeiről.
Az eseményeken Para Zoltán-Róbert projektmenedzser ismertette a pályázat során elvégzett munkát és a megvalósításokat, hiszen a projekt során elkészült egy dokumentumfilm az Ojtoz-Ozsdola védett területről és a környező településekről (https://www.youtube.com/watch?v=MaEpcciIRag), valamint létrejött a védett terület weboldala (http://oituz-ojdula.ro/). 32 környezeti nevelési tevékenységet szerveztek a védett terület szomszédságában lévő iskolákban és 8 terepi kirándulást is tartottak a védett területen. A gondnoki munka megkönnyítésére terepi és irodai felszereléscsomagot vásároltak, a gondnoksági csapat tagjai pedig szakmai felkészítőkön vehettek részt.
A projekt eredményeinek minél jobb ismertetése céljából elkészült 500 darab fényképalbum és 500 db szórólap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *