Informare şi conştientizare

Au finalizat activitățile de educație ecologică în școlile din jurul sitului Oituz-Ojdula

În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula în perioada octombrie-noiembrie 2019 au fost organizate 16 activităţi de educație ecologică pentru preșcolari, elevi din clasele I-IV și V-VIII în şcolile din Breţcu, Oituz, Mărtănuș, Lemnia, Ojdula şi Hilib. Tema principală a acestor activități a fost prezentarea valorilor naturale ale sitului Oituz-Ojdula.

Gradinita 5

Gradinita3

Gradinita 1

Gradinita 4

Clasa V 5

Clasele I-IV 4

Clasa IV 4

Clasele I-IV 1

Clasele I-IV 3

Clasele I-IV 5

Clasele I-IV

Gradinita 6

 

Au avut loc ultimele excursii pentru elevi în aria protejată Oituz-Ojdula

 

În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula în perioada octombrie-noiembrie 2019 au fost organizate 4 excursii în situl Oituz-Ojdula, în valea râului Oituz. La cele 4 activităţi au participat câte 15 elevi din şcolile localităţilor Breţcu, Oituz, Lemnia, Ojdula. Esenţa programului a fost punerea în practică a educației teoretice dobândite în cadrul activităţilor educaţionale organizate în şcoli, astfel elevii au avut posibilitatea să învaţă despre valorile protejate ale sitului în mod direct, în natură.

Ojdula 6

Ojdula 5

Ojdula 4

Ojdula 3

Lemnia 7

Lemnia 6

Lemnia 4

Bretcu 3

Bretcu 4

Oituz 1

Oituz 6

Oituz 7

 

Activități de educație ecologică în școlile din jurul sitului Oituz-Ojdula – Octombrie 2019

În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula au fost organizate programe de educație pentru preșcolari, elevi din clasele I-IV și V-VIII. Aceste programe au avut loc între 21-25 octombrie la Brețcu, Oituz și Mărtănuș. Tema principală a acestor activități a fost biodiversitatea și protecția sitului Oituz-Ojdula.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Clasa IV 4

Clasa V 5

Clasele I-IV 4

Gradinita 1

Gradinita 4

Gradinita 5

Gradinita3

 

Întâlniri/dezbateri publice în legătură cu elaborarea planului de management

 

În data de 25 și 26 februarie au avut loc primele trei întâlniri/dezbateri publice, organizate factorilor interesați, în legătură cu elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula. Aceste întâlniri au fost organizate în localitățile din vecinătatea ariei protejate, în data de 25 în Brețcu și în Lemnia, iar în data de 26 în Ojdula.

În cadrul evenimentelor au fost prezentate informaţii despre aria protejată, scopul proiectului,  activitățile finanțate de proiect, evaluările biotice și abiotice, procedura de elaborare a planului de management, şi nu în ultimul rând rezultatele așteptate.

Scopul principal al acestor întâlniri a fost să atragă atenţia factorilor interesaţi asupra faptului că este în curs de elaborare planul de management al sitului, şi că în vederea realizării unui plan de management viabil şi utilizabil, este nevoie de implicarea factorilor interesaţi în procedura de realizare a acestuia.

Cu ocazia şedinţelor au fost diseminate și materiale informative: pliante, mape, calendare de masă și pixuri.

foto002 (2)

foto002

foto005

foto006 (2)

foto006

foto007

foto009

 

Activități de educație ecologică în școlile din jurul sitului Oituz-Ojdula – Noiembrie 2018

 

În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”, Activitatea A.2.1. „Activități de educație ecologică în școlile din jurul sitului Oituz-Ojdula”, au fost organizate programe de educație pentru preșcolari, elevi din clasele I-IV și V-VIII.

În data de 13 noiembrie la Ojdula s-au organizat activități de educație pentru trei grupe de vârstă: preșcolari, clasele I-IV și V-VIII, în data de 15 noiembrie în Oituz, respectiv 16 noiembrie în Hilib pentru preșcolari și copii de clasele I-IV.

Tema principală a acestor activități a fost biodiversitatea sitului Oituz-Ojdula, în special mediul acvatic. Înainte și după activități au fost evaluate  cunoștințele elevilor în legătură cu situl protejat. În timpul activităților au fost diseminate tricouri și pixuri inscripționate, caiete de muncă pentru elevi și pliante de colorat pentru preșcolari.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

 

Activități de educație ecologică pentru școlari în situl Natura 2000 Oituz-Ojdula – Iunie 2018

 

În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”, „Activități de educație ecologică în școlile din jurul sitului  Oituz-Ojdula”, au fost organizate programe de educație ecologică pentru preșcolari, elevi din clasele I-IV și V-VIII. După educația teoretică de la sfârșitul lunii mai, elevii au avut parte și de educație pe teren în situl Oituz-Ojdula. Astfel copiii din Ojdula au vizitat o vale cu un pârâu în Oituz în data de 28 mai, copiii din Brețcu în data de 5 iunie și copiii din Lemnia în data de 12 iunie. Elevii din Oituz au vizitat o păşune cu arbori în apropierea localităţii Ojdula în data de 4 iunie. În cadrul programului educațional copiii s-au împărțit în grupe şi au participat în jocuri educative. Cu ajutorul unor lupe și determinatoare elevii au răspuns la întrebări legate de arbori, insecte, nevertebrate acvatice, vertebrate și plante. Copiii cu entuziasm săreau de pe o piatră pe alta, și căutau semne ale vieții sub pietrele din pârâu. Au avut timp și de joacă, alergat, și într-un mod jucăuș au făcut cunoștiință cu speciile protejate ale sitului. 

Proiectul Ocolului Silvic Privat Breţcu, în parteneriat cu Asociaţia Vinca Minor este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

20180612_120228

20180612_111627

20180612_104046

20180612_103419

20180612_102733

20180612_101227

20180605_105040

20180605_102156

20180604_114148

20180604_111713

20180604_101011

20180528_115750

20180528_103809

20180528_101744

 

 

Activități de educație ecologică în școlile din jurul sitului Oituz-Ojdula – Mai 2018

 

În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”, Activitatea A.2.1. „Activități de educație ecologică în școlile din jurul sitului Oituz-Ojdula”, au fost organizate programe de educație ecologică pentru preșcolari, elevi din clasele I-IV și V-VIII. În data de 22 mai în Lemnia și 28 mai în Brețcu au fost organizate activități pentru trei grupe de vârstă: preșcolari, elevi din clasele I-IV și V-VIII, respectiv în data de 29 mai în Mărtănuș pentru preșcolari și pentru elevi din clasele I-IV.
Activitățile de educație ecologică s-au axat pe următoarele teme: conservarea biodiversității, ecologia apelor, ecologia solurilor și ecologia aerului în situl Natura 2000 Oituz-Ojdula. Înainte și după activități au fost evaluate cunoștințele elevilor în legătură cu situl protejat. În timpul activităților au fost diseminate tricouri și pixuri inscripționate tuturor copiilor participanţi la evenimente, caiete de muncă pentru elevi și pliante de colorat pentru preșcolari.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Gradinita 8

Gradinita6

Gradinita 3

Clasele V-VIII 7

Clasele V-VIII 1

Clasele IV-VIII 2

Clasele I-VIII 8

Clasele I-VIII 5

Clasele I-VIII 4

Clasele I-IV 7

Clasele I-IV 5

Clasele I-IV 4

Clasele I-IV 1

20180522_120028

 

Comunicat lansare proiect