Obiective și activităţi

Obiectivul general

Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula pentru menţinerea starii de conservare pe termen lung a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Evaluarea capitalului natural si a starii actuale de conservare în vederea elaborarii planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula
 2. Îmbunataţirea gradului de informare si constientizare al localnicilor, precum si ai factorilor interesați, dezvoltarea educației ecologice a elevilor din localitățile din jurul sitului
 3. Creșterea capacității instituționale a custodelui OSP Brețcu în vederea gestionarii ariei protejate

Activităţi prevăzute pentru realizarea obiectivelor

 1. Elaborarea studiilor de fundamentare și al Planului de management al sitului Oituz-Ojdula
  1. Evaluarea mediului abiotic al sitului şi a modului de utilizare a terenurilor
  2. Inventarierea habitatelor forestiere
  3. Inventarierea populației de carnivore mari
  4. Inventarierea populației de lilieci
  5. Inventarierea populației de amfibieni
  6. Evaluarea aspectelor socio-economice
  7. Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planului de management
 2.  Îmbunătăţirea gradului de informare şi constientizare a localnicilor precum şi a factorilor interesați
  1. Dezvoltarea educaţiei ecologice în şcolile din jurul sitului
  2. Activități de educaţie ecologică pe teren în situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
  3. Realizare film documentar despre situl Oituz-Ojdula
  4. Organizare campanie de informare privind rezultatele proiectului şi experienţele dobândite
  5. Publicitate și informare despre proiect
 3. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii custodiei în gestionarea sitului Oituz-Ojdula
  1. Participare la cursuri de instruire a personalului din cadrul Custodiei
  2. Achiziționarea de echipamente și softvere pentru Custodie și instructaj pentru folosirea acestora
 4. Activităţi de management al proiectului (MP)
  1. Managementul proiectului
  2. Auditul proiectului