Obiective și activităţi

Obiectivul general

Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula pentru menţinerea starii de conservare pe termen lung a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Evaluarea capitalului natural si a starii actuale de conservare în vederea elaborarii planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula

2. Îmbunataţirea gradului de informare si constientizare al localnicilor, precum si ai factorilor interesați, dezvoltarea educației ecologice a elevilor din localitățile din jurul sitului

3. Creșterea capacității instituționale a custodelui OSP Brețcu în vederea gestionarii ariei protejate

A.1. Elaborarea studiilor de fundamentare și al Planului de management al sitului Oituz-Ojdula

 • A.1.1. Evaluarea mediului abiotic al sitului şi a modului de utilizare a terenurilor
 •   A.1.2. Inventarierea habitatelor forestiere
 • A.1.3. Inventarierea populației de carnivore mari
 • A.1.4. Inventarierea populației de lilieci
 • A.1.5. Inventarierea populației de amfibieni
 • A.1.6. Evaluarea aspectelor socio-economice
 • A.1.7. Evaluarea rezultatelor studiilor și elaborarea Planului de management

A.2. Îmbunătăţirea gradului de informare şi constientizare a localnicilor precum şi a factorilor interesați

 • A.2.1. Dezvoltarea educaţiei ecologice în şcolile din jurul sitului
 • A.2.2 Activități de educaţie ecologică pe teren în situl Natura 2000 Oituz-Ojdula
 • A.2.3. Realizare film documentar despre situl Oituz-Ojdula
 • A.2.4. Organizare campanie de informare privind rezultatele proiectului şi experienţele dobândite
 • A.2.5. Publicitate și informare despre proiect

A.3.  Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii custodiei în gestionarea sitului Oituz-Ojdula

 • A.3.1. Participare la cursuri de instruire a personalului din cadrul Custodiei
 • A.3.2. Achiziționarea de echipamente și softvere pentru Custodie și instructaj pentru folosirea acestora

A.4. Activităţi de management al proiectului (MP)

 • A.4.1 Managementul proiectului
 • A.4.2 Auditul proiectului
Scroll to Top