Proiect POIM

Proiect POIM cod MySMIS 104845

Despre proiect

Titlul proiectul “Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”

Cod proiect: SMIS 104845

În data de 26.10.2017 a fost semnat contractul de finanţare al proiectului sus menţionat între Beneficiarul Ocol Silvic Privat Breţcu în parteneriat cu Asociaţia Vinca Minor şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Beneficiar: Ocol Silvic Privat Breţcu

Partener: Asociaţia Vinca Minor

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu Axa 4, OS 4.1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Aria vizată de proiect este situl de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0130 Oituz-Ojdula, cu o suprafaţă de 15.319 ha.

Durata contractului este de de 36 luni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.722.426,66 lei

Scroll to Top