Conferinţă de presă cu privire la lansarea proiectului

În data de 23.03.2018 a fost organizată conferinţa de presă cu privire la lansarea proiectului la sediul UIP, strada Pârâului nr. 6, Sf. Gheorghe.

La conferinţă au participat reprezentanţii mass-mediei şi alţi factori interesaţi.

în cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele teme:

  • Prezentarea generală a proiectului: Prezentarea scopului şi a obiectivelor, Prezentarea activităţilor, Prezentarea valorii proiectului, Prezentarea rezultatelor aşteptate
  • Prezentarea ariei protejate Oituz-Ojdula: Localizare, Valori, Comunităţi locale

La întrebările adresate de reprezentanţii mass mediei, respectiv de reprezentanţii APM Covasna şi APIA Covasna, Dl. Para Zoltán-Róbert, managerul de proiect a dat răspunsuri adecvate.

Ca urmare a conferinţei de presă, au apărut articole de presă în ziarul Mesagerul de Covasna, în data de 26.03.2018 şi în ziarul Székely Hírmondó, în data de 27.03.2018.